تبلیغات
گروه مهندسی نماسازان سازه گستر-بزرگترین مجری نمای خارج وداخل ساختمان با بیش از 335 پروژه اجرایی تاكنون - آدرس 60 پروژه تمام شده نمای كامپوزیت :

آدرس 60  پروژه تمام شده  نمای كامپوزیت :

 

ردیف

نام پروژه

متراژ

آدرس

1

كارسازان اینده

130

شعبه مركزی شهرستان بیرجند

2

كارسازان اینده

300

شعبه مركزی شهرستان تربت حیدریه

3

كارسازان اینده

350

شعبه مركزی شهرستان فریمان

4

كارسازان اینده

450

شعبه مركزی شهرستان نصراباد

5

كارسازان اینده

300

شعبه مركزی شهرستان شیروان

6

كارسازان اینده

125

شعبه مركزی شهرستان اسفراین

7

كارسازان اینده

250

شعبه مركزی شهرستان بجنورد

8

كارسازان اینده

200

شعبه شهركرد

9

كارسازان اینده

260

شعبه مازندران

10

كارسازان اینده

140

شعبه معلم مشهد

11

كارسازان اینده

100

شعبه مفتح مشهد

12

كارسازان اینده

190

شعبه رجائی بلوارحر مشهد

13

كارسازان اینده

210

شعبه كوشش مشهد

14

كارسازان اینده

400

شعبه خیابان خرمشهر مشهد

15

كارسازان اینده

700

شعبه خسروی مشهد

16

بانك انصار

124

شیروان

17

بانك انصار

165

كلاله گنبد

18

تعاونی اعتبارمولی الموحدین

140

فلسطین

19

تعاونی اعتبارمولی الموحدین

160

تقی اباد

20

تعاونی اعتبارمولی الموحدین

150

احمداباد

21

مخابرات قوچان

800

قوچان

22

مهمانسرای وزارت دفاع

400

اخوند خراسانی 26 مشهد

23

هزارواحدی اهواز

4500

اهواز

24

شهرك صنعتی توس

1600

مشهد

25

سوله سازان

1750

اسفراین

26

ساختمان پزشكان راهنمایی

130

مشهد راهنمایی

27

ساختمان پزشكان

80

شیروان خیابان امام رضا

28

ایستگاه حمل ونقل شهری الهیه

80

الهیه مشهد

29

ایستگاه حمل ونقل شهری الهیه

85

سامانیه مشهد

30

ایستگاه حمل ونقل شهری الهیه

85

هاشمیه مشهد

31

جایگاه سوخت سی ان جی

250

الهیه مشهد

32

جایگاه سوخت سی ان جی

650

باغچه

33

جایگاه سوخت سی ان جی

500

بجنورد

34

جایگاه سوخت سی ان جی

250

فریمان

35

جایگاه سوخت سی ان جی

150

طرقبه

36

شهرك صنعتی چناران

230

چناران

37

مدرسه غیرانتفاعی بشیر

500

بلوار كامیاب مشهد

38

ساختمان حاجی پور

200

 سوم گاز مشهد

39

ساختمان خرمشاهی

450

فضل ابن شاذان 1 بلوار پیروزی مشهد

40

ساختمان اعلمی

250

بازارسرشور مشهد

41

ساختمان جهانی

600

رشت

42

ساختمان كامل

450

رشت

43

ویلای سادات

850

رشت

44

ساختمان قاسمی

210

اسفراین

45

ساختمان ایزانلو

150

اسفراین

46

ساختمان ریحانی

600

اسفراین

47

منزل ومغازه بابازاده

160

سی متری طلاب مشهد

48

موادغذایی بابایی

150

ابوذر مشهد

49

ساختمان صیاد

40

رسالت40

50

داروخانه دكتركرامتی

160

مشهد

51

مهندس الهی پور

240

 سیدرضی 40

52

سپهری

100

راهنمایی10 مشهد

53

مناره مسجد دانشگاه ازاد گناباد

12

گناباد

54

كارسازان اینده

450

شعبه مركزی شهرستان گرگان

55

كارسازان اینده

120

شعبه مركزی شهرستان فاضلاب اباد

56

كارسازان اینده

130

شعبه مركزی شهرستان ازادشهر

57

كارسازان اینده

250

شعبه مسعودیه تهران

58

كارسازان اینده

700

شعبه سی متری نیروی هوایی تهران

59

كارسازان اینده

150

شعبه مركزی شهرستان گالیكش

60

كارسازان اینده

250

شعبه فلسطین مشهدتاریخ : شنبه 1 بهمن 1390 | 08:15 ق.ظ | نویسنده : ناصر طاهری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ایران گروه